Vergoedingen

Kun je de kosten van de sessies indienen bij de verzekering, werkgever of Belastingdienst?

Coaching hoef je niet altijd zelf te betalen

Coaching via verzekering

Coaching (en training) is een meerwaarde voor je leven, maar brengt ook kosten met zich mee.

 

Maar als er een link is met werk of gezondheid zijn er wel mogelijkheden om het traject (deels) vergoed te krijgen.

 

Leefstijl coaching

Leefstijl coaching is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Deze vorm van coaching wordt voor sommige mensen met overgewicht vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijzing van de huisarts is doorgaans een voorwaarde voor toelating.

 

Ook moet de leefstijl coach erkend zijn door de Beroepsvereniging Leefstijl coaches Nederland (BLCN) en een overeenkomst hebben met de zorgverzekeraar.

Werk gerelateerd traject

Gebruik je het coachtraject om weer aan het werk te gaan en heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is de kans groot dat deze het volledige coachtraject dekt.

 

 

Neem voor meer informatie hierover contact op met je verzekeraar.

Coaching via de belasting

Coaching als leertraject voor toekomstig beroep

Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van € 250,- volledig aftrekbaar van de belasting als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’.

 

Het coachtraject moet dan wel gericht zijn op je huidige of toekomstige beroep en er moet sprake zijn van een leertraject. Daarnaast mag je geen studiefinanciering ontvangen.

Werk gerelateerd traject

Zelfstandig ondernemers kunnen de kosten van hun coaching volledig als bedrijfskosten aftrekken van de belasting.

 

De Belastingdienst eist wel dat de coaching aantoonbaar leidt tot verdieping van je kennis.

Via het werk

Opgenomen in CAO's

In veel collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) is een coachings- of opleidingsbudget opgenomen.

 

Je hebt dan recht op een bedrag dat je – na overleg met je werkgever of leidinggevende – kunt besteden aan coaching of loopbaanbegeleiding.

 

Het loont dus om de CAO van je branche uit te pluizen.

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen

Veel branches hebben Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen die financieel bijdragen aan de scholing van werknemers in die branche. Vaak valt ook loopbaan coaching hieronder. Je werkgever kan daarvoor een aanvraag indienen.

 

Ambtenaren hebben soortgelijke geldpotjes: de Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfondsen.

SLIM-subsidies

Vanaf 2020 stelt de rijksoverheid via SLIM-subsidies jaarlijks flinke bedragen beschikbaar voor leren en ontwikkelen in alle midden- en kleinbedrijven en voor grote bedrijven uit de landbouw, horeca en recreatie.

 

De werkgever kan budget aanvragen voor onder andere loopbaanadvies of het verbeteren van de vaardigheden van werknemers.

Coaching meegenomen in arbeidsvoorwaarden

Veel wat grotere bedrijven hebben ook zelf geld opzijgezet om te zorgen dat hun werknemers gelukkig zijn, want dat komt de productiviteit ten goede. Coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven. Vraag je HR-manager, leidinggevende of directeur dus naar de mogelijkheden.

 

Heb je last van overspannenheid of een (dreigende) burn-out, dan is de bedrijfsarts ook een goede ingang. De coach kan vaak helpen om aan de werkgever duidelijk te maken wat je in het coach traject gaat doen en hoe je daar baat bij hebt op het werk.

Wil je meer informatie over de sessies?

Neem vrijblijvend contact op