Organisaties

profit   &   non-profit 

Gesprekken voeren

Voor teamleden

Eerst individuele gesprekken en vervolgens per 2-tal en/of per 4-tal. Hierbij ga ik meer in op persoonlijke knelpunten, doelstellingen, competenties en energie en motivatie.

 

Eventueel ook op samenwerking en communicatie binnen een team..

Het gaat altijd om maatwerk, afwijken is mogelijk

Bepalen van definitieve traject

We bepalen in overleg het definitieve traject. Het is altijd maatwerk m.b.t doelstelling, duur, werkwijze en kosten.

 

Niet alle teamleden binnen een organisatie hoeven mee te doen. Alleen diegenen, die daar zelf voor open staan en/of waarvan de leiding vindt, dat het verstandig is om die stap te zetten.

 

We kunnen afwijken van een vast schema.

Zo persoonlijk mogelijk

3,6, of 12 maanden traject

We houden de coachsessies zo persoonlijk mogelijk en dus klein in aantal (max. 4)

 

De trajecten binnen organisaties variëren van 3, 6 tot 12 maanden.

 

De locatie is zoveel mogelijk buiten de organisatie, ook in de buitenlucht en wordt nader bepaald. Indien nodig, kan dit in de avonduren en/of in het weekend.

 

De duur van de sessies varieert naar gelang het aantal personen en het verloop van de samenstelling. Ook het tijdspad en het aantal sessies word in overleg bepaalt. 

Dit geldt ook voor de tarieven, die uiteraard afhankelijk zijn van de looptijd, het aantal deelnemers, de locatie en de inhoud. 


Persoonlijke aanpak voor particulieren

 

Meestal zijn 5 tot 8 sessies voldoende. We gaan flexibel om met het plan van aanpak.

 

We kijken gewoon wat er op elk moment nodig is. Zie hiervoor ook het blokje “Coaching, training en advies”.

Tussentijds overleg is ook online, via mail of telefonisch mogelijk.

 

Het betreft meestal één sessie per 1 of 2 weken van 1 à 1,5 uur. Tarief is vanaf € 75 ex BTW per sessie. Dit bedrag is exclusief eventuele kosten voor locatiekosten, reiskosten en eventuele testen.